Degut a la pluja d’aquest dissabte algunes de les competicions es celebraran diumenge. L’horari queda de la següent manera:

SKATEPARK

10:00 – 11:45 Skateboard Practice Junior & Women

11:45 – 13:00 Skateboard Junior Qualifier

13:00 – 13:30 Warm Up

13:30 – 14:00 Qualifier Pro Skateboard

14:00 – 14:15 Warm Up

14:15 – 14:45 Skateboard Junior

14:45 – 15:15 Warm Up

15:15 – 15:45 Skateboard Women

15:45 – 16:15 Warm Up

16:15 – 16:45 Skateboard Pro Men

16:45 – 17:15 Spot Battle

CENTRAL PARK

10:00 – 11:30 Scooter Pro Qualifier

11:30 – 11:45 Warm Up

11:45 – 12:15 Women Inline Final

12:15 – 12:30 Warm Up

12:30 – 12:45 Women BMX Final

12:45 – 13:15 Warm Up

13:15 – 13:45 Men Inline Final

13:45 – 14:15 Open BMX Warm Up

14:15 – 14:45 BMX Open Qualifier

14:45 – 15:45 Warm Up

15:45 – 17:15 BMX Pro Qualifier

17:15 – 17:45 Warm Up

17:45 – 18:15 Scooter Park

18:15 – 18:45 Warm Up

18:45 – 19:15 BMX Park

19:15 – 19:30 Warm Up

19:30 – 20:00 MGP Park Battle Final

CROSS TRACK

10:00 – 11:00 Warm Up

11:00 – 11:30 Longboard Final Men and Women

11:30 – 12:30 Warm Up

12:30 – 14:00 Scooter Cross Qualifier

14:00 – 14:30 Scooter Cross Final

14:30 – 15:15 Warm Up

15:15 – 17:30 Inline Cross Qualifier

17:30 – 19:00 Inline Cross Final