Polítiques de privacitat

1. Qui és el responsable de l’tractament de les teves dades personals?

En compliment amb el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de el 27 d’abril 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en què es refereix a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant, “RGPD”), informem que el responsable de l’tractament de les seves dades el Grup SevenMila, compost per les empreses: Seven Màrqueting on Sports & Leisure SL amb CIF nº B58985391; Seven & Mila Events S.L amb C.I.F. nº B66340696; Seven Màrqueting on Sports & Leisure S.L. Zeta Gestió de Mitjans S.A.U. Agrupació Atlètica Catalunya U.T.E. amb C.I.F. nº U66795634; KIY GAMES S.L. amb C.I.F. nº B65985392; KDC ERacing S.L. amb C.I.F. nº B67170258; totes elles amb domicili social a Av. Cornellà 142, 8-3, 08950 Esplugues de Llobregat. Correu electrònic: info@sevenmila.com

2. Amb quina finalitat continuarem tractant les teves dades personals?

El Grup SevenMila tractarà les seves dades personals amb les finalitats següents:
(I) Envia continguts informatius del seu interès, inclosa la promoció d’esdeveniments organitzats pel Grup SevenMila. Per a més informació sobre els esdeveniments poden visitar la nostra pàgina web.
(Ii) I en cas que existeixi, mantenir la relació comercial. Amb aquesta finalitat, la base legal de l’tractament de les seves dades serà mitjançant l’execució d’un contracte de prestació dels serveis corresponents.

3. Quant de temps conservarem les teves dades personals?

El Grup SevenMila conservarà durant el termini de sis (6) anys de conformitat amb la normativa comptable vigent i, si escau, durant deu (10) segons la normativa de prevenció de blanqueig de capitals.

4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades personals?

La base legal per al tractament de dades és el consentiment exprés de l’usuari.

5. A què destinataris es comunicaran les seves dades personals?

Les dades únicament podran comunicar-se a entitats vinculades a el Grup SevenMila per a les mateixes finalitats referides anteriorment.

6. Quins són els seus drets en relació amb les seves dades personals?

Pots accedir a les teves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la cancel·lació o supressió quan les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. També podràs sol·licitar la limitació, portabilitat i oposició de el tractament de les teves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular.

Podràs revocar el consentiment a l’enviament de comunicacions comercials i exercir els drets referits anteriorment, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a info@sevenmila.com.

Si no obtens una resposta satisfactòria i desitges formular una reclamació o obtenir més informació a l’respecte de qualsevol d’aquests drets, pots dirigir-te a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).